Od 19 stycznia zmienił się sposób przeprowadzania części teoretycznej egzaminu państwowego.